Senaste nytt

Senaste nytt, arkiv2019 maj 

Stämma: onsdag 22 maj kl 19.00 i Nyby parks föreningslokal, Orvars väg 27 


2019 april 

Föreningen har haft stora problem med bilkörning på gårdarna. Mycket ofta har Attendo, Hemtjänst och nattpatrull stört boende natt som dag med otillåten bilkörning. Regeln är att bilkörning på gårdar och fram till portar får endast ske för i och ur lastning av tunga varor. 


2019 mars

Styrelsen påminner alla boende att teckna tilläggsförsäkring för bostadsrätt

Bostadsrättsinnehavare skall ha bostadsrättstillägg som komplement till sin hemförsäkring för att vara helt skyddad vid skador i bostaden.


2018 december

P-tillstånden för boendeparkering 2018 kan användas till 31 januari 2019.


2018 december

Lekplatserna. Förseningar. Nya lekplatser monteras under våren.


2018 september

Lekplatserna. Nedmontering av gamla uttjänta ställningar börjar v 36. Vi ersätter gungor och andra saker, på vissa ställen. På vissa andra ställen (4 st) kommer lekställningar/gungor tas bort helt och ersätts med gräs. De nya lekplatsmaterialet kommer från Hags, som är ledande på området utelek


2018 september

Hållare till toalettluktsförbättrare har några gånger senaste tiden fastnat i våra avloppsledningar. Det är kostsamt att få bort dem och de ställer till problem med stopp. Föreningen rekommenderar istället de tabletter som man klistrar fast i toalettstolen.


2018 september

Parkeringsplatser.  Från och med 1 oktober i år kommer föreningen max att hyra ut två platser/garage/carports per bostad. En tredje plats kan få hyras i mån av tillgång på korttidshyra. Den som redan nu har 3 platser berörs inte av detta förslag.


2018 maj

Fiber. För att ta del av den gruppanslutning som föreningen har avtalat behöver du ringa Com hem tel. 0775-17 17 20 vard. 8.00-21.00, helger 9.00-18.00.


2018 maj

Felanmälan. På förekommen anledning vill styrelsen förtydliga vad som gäller felanmälningar allmänna utrymmen på kvällstid och helger.Då är det endast styrelsen som får felanmäla Se under filk felanmälan.'


2018 maj

Högsta tillåtna hastigeht Vi har fått 30 skyltar på

Hurtigs- och Munters  gata. Vi ber dock alla att köra försiktigt. Då fotgänare lätt kommer ut på gatorna. Vi arbetar på att få hela området till gångfartsområde


2018 februari

Lagändring, stadagar Föreningen behöver ändra i stadgarna för att det har blivit ändringar i lagen för ekonomiska föreningar. Läs mer på http://www.bolagsverket.se/ om förändringarna. För att kunna införa nödvändiga ändringarkommer vi ha ett extra årsmöte 14 februari


2018, februari

På förekommen anledning så vill styrelsen förtydliga vad som gäller felanmälningar allmänna utrymmen på jourtid. Boende i Brf Nybygård får INTE felanmäla, till jouren på kvällstid, natt eller helger. Det är endast styrelsemedlemmar som har den befogenheten att ta ut jouren.


Benny Högling, Enes Memic, Magnus Dahlerus, Rose-Marie Lundgren

Ove Hjorth, Elisabeth Lundström, Åsa Wiborgh, Eva Engblom


2018, januari

Föreningen behöver ändra i stadgarna för att det har blivit ändringar i lagen för ekonomiska föreningar. Läs mer på http://www.bolagsverket.se/ om förändringarna. För att kunna införa nödvändiga ändringarkommer vi ha ett extra årsmöte 14 februari..


2018, januari

För att ta del av den gruppanslutning som föreningen har avtalat behöver du ringa Com hem tel. 0775-17 17 20 vard. 8.00-21.00, helger 9.00-18.00.


2017, november

Vi har kommit fram till en lösning i fiberfrågan. Se under fliken fiber.


2017, september

Vi har gjort en inventering och utvärdering av träd och buskar i området. Buskar kommer att beskäras och sjuka träd kommer att tas bort.


2017, september

Inventering av våra lekplatser har gjorts. Mycket är gammalt och måste kasseras enligt den formella besiktning vi fått hjälp med att göra. Vissa saker kommer att ersättas.


2017, september

Målningen är klar. Målerifirman har nu fram till sista juni 2018 att rätta till fel. En heltäckande felinventering är gjord av vår konsult i måleriupphandlingen.


2017, sommar

Vi har noterat höga farter genom området. Vi undersöker vilka åtgärder vi kan göra för att sänka hastighet. 


2014

Föreningen har bytt ut lås till alla dörrar. Därmed finns en förteckning över alla nycklar i området. Det är viktigt att du som flyttar lämnar över alla nycklar som tillhör bostaden, tvättstuga och ev garage. Det går inte att göra nya kopior utan föreningens godkännande. Kontakta expeditionen om du behöver kopior.