parkering boende

Permanenta p-platser, carportar och garage

Föreningen har ett antal permanenta parkeringsplatser. Det är Upplands Boservice

som skriver avtalen om dessa, kontakta Patrik vid behov, genom att skicka mejl med namn, telefonnummer, lägenhetsnummer, adress, och svarsmejladress. Skriv också vilken typ av parkering det gäller. Garage, carport eller p-palts. Det är kö till platserna, tilldelning dröjer.

Mejl: patrik.alstergren@boservice.hsb.se

Har du inte mejl går det bra att ringa honom på tel. 018-18 74 44


Föreningens parkeringsvärd är Elisabeth Lundström tel. 018-25 29 52

Boendeparkering på gästplatserna kostar 250:-/månaden och beviljas i högst 3 månader.