Felanmälan

Brf Nyby Gård

Felanmälan

Fel i bostaden, eget ansvar

Medlem får kontakta valfri enteprenör. Medlemmen faktureras.


Fel utanför bostaden dagtid, föreningens ansvar

Anmäls till styrelsen eller till Upplands boservice: mejla, eller ring om det är akut.


Akuta fel, jourtid (kvällar och helger), föreningens ansvar

Anmäls till styrelsen.


Vems ansvar, enskilde medelmmens eller föreningens?

Se häftet information till boende i Brf nybygård  sidorna 13-15: här


Ansvarsområden, föreningen

Avlopp: Åsa Wiborgh, tel: 073 356 06 06

Hissarna: Benny Högling, tel 070 228 81 79

Tvättstugorna: Åsa Wiborgh, tel: 073 356 06 06

Cykelrensning: Enes Memic Mg 18

Sophusen: Elisabeth Lundström Mg 63, tel. 018 25 29 52

Utemiljön: Enes Memic Mg 18

Hemsidan: Magnus Dahlerus Mg 37 styrelsen@nybygard.se

Ordförande: Benny Högling, tel 070 228 81 79


Våtdammsugare

Föreningen har en våtdammsugare. (Den står i undecentralen) Ring någon i styrelsen direkt om du behöver använda den, ju snabbare desto bättre.© Bostadsrättsföreningen Nyby gård 2020. E-post: styrelsen@nybygard.se