Råd & anvisningar

Brf Nyby Gård

Råd och anvisningar

Klätterväxter på fasader och tak

Det är inte tillåtet att ha klängväxter mot fasader och tak eftersom växters rötter binder fukt och tränger in i håligheter och spränger sönder. Växter mot vägg ska växa i spaljé och hållas efter så att de inte växer vilt.   


Våra komposteringskärl & trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall (ogräs, gräsklipp, gamla grenar etc) ska inte komposteras i våra miljöstationer utan detta får man själv forsla till kommunens återvinningscentraler. Våra kompostkärl är till för matavfall och rymmer inte trädgårdsavfall.


Synpunkter och klagomål på grannar

Då och då inkommer synpunkter på grannar. Ifall du anser dig ha problem med din granne så är gången följande.

1) Prata med grannen. Berätta vad du upplever som problematiskt och se om ni tillsammans kan hitta en gemensam lösning. Detta är alltid den första åtgärden, oavsett graden. De flesta konflikter bör kunna lösas med samtal mellan berörda parter.

2) Om man prövat detta men problemen fortsätter kan man kontakta styrelsen och beskriva situationen. Styrelsen gör då en bedömning om man ska gå vidare och i så fall hur. En första åtgärd kan vara be medlemmen anteckna vid de tillfällen störningar infaller. På listan ska det också noteras vilka tider störningar sker, samt vilken typ av störning det är.

3) Baserat på de noteringar styrelsen får in från de boende kan styrelsen besluta om vilken åtgärd som ska vidtas. Till exempel kan man skicka ut en "Anmodan om rättelse" till berörd medlem.

4) Om störningarna ändå fortsätter, och de bevisligen är mycket grava, kan styrelsen vräka en boende. Det ska dock ha gått mycket långt innan detta sker.


Grovsopor

Det finns ingen uppsamlingsplats för grovsopor inom föreningen. Brännbart material kan kastas i de containrar som finns ställer ut två gånger om året (tider annonseras i Nyby Gårdsbladet) Övrigt avfall hänvisas till de insamlingsstationer som finns i närheten, samt även till kommunens återvinningscentraler.


Styrelsemöten

En gång per månad har styrelsen möte. Om du har en fråga att ta upp, mejla styrelsen eller lämna en lapp i lådan vid expeditionen vid Norrgården.


Förenigsstämma

En gång om året hålls föreningsstämma. Vill du få ett viktigt ärende rörande föreningen behandlat: motionera (lämna förslag) till stämman.


Cyklar

Det finns ett antal cykelrum och cykelställ utomhus där cyklar kan förvaras. Då och då gör vi en utrensning. De som ser övergivna ut markeras med lapp. Efter en tid, angiven på lappen, förflyttas de cyklar på vilka lappen ej avlägsnats till ett utrymme, i väntan på att slängas.


Våtdammsugare

Föreningen har en våtdammsugare. Ring någon i styrelsen direkt om du behöver

använda den, ju snabbare desto bättre.


Nycklar och lås

Det har hänt att dörrar till tvättstugor har stått öppna hela natten. Vi har

haft problem med vandalism i tvättstugorna. Tänk på att låsa dörren till källaren,

tvättstugan, soprummet, bastun och cykelförrådet efter dig så slipper vi få saker

förstörda eller stulna. Nu när vi bytt alla lås i föreningen är det extra viktigt att hålla ordning på nycklarna.

   Vid flytt ska alla nycklar lämnas över till den som flyttar in. Föreningen avstämmer antalet nycklar. Vid förlust av nycklar kommer föreningen att begära ersättning för omställning av lås.


Bygglov

Alla planer för nybyggnationer meddelas till styrelsen. Bygglov söks hos kommunen. Se flik ovan.


 

© Bostadsrättsföreningen Nyby gård 2020. E-post: styrelsen@nybygard.se