värme

Brf Nyby Gård

Värme i bostaden - höst och vinter

Baserat på allmänna rekommendationer, från folkhälsomyndigheten, skall det vara 20 grader grader i våra bostäder. För kalla, och dessutom för varma, temperaturer skapar negativ hälsopåverkan. 


När det gäller temperatur i bostäderna utgår föreningen från temperaturmätningar. Inomhustemperaturen ska mätas på en innervägg, minst en meter ovanför golvet och minst en meter från yttervägg för att det ska ge en rättvis siffra. Om du upplever, att det är för kallt, ska du själv mäta temperaturen, med en tillförlitlig termometer, innan du kontaktar styrelsen. Styrelsen kan därefter komma att beställa en temperaturmätning med exakta instrument. Baserat på dessa mätningar beslutar styrelsen om höjning eller sänkning av rumstemperatur ska ske.


Innan du mäter temperaturen behöver du kontrollera följande:

- Att radiatorernas (=elementens) termostater i hela bostaden är inställda på max.

- Att termostaterna är fria. Om möblerar, gardiner eller TV (TV avger värme) står för nära radiatorerna, och termostaterna, kommer dessa inte att värma upp bostaden ordentligt.

- Att du eller någon annan i hushållet inte vädrat en längre period innan mätning sker. 


Obs. Dålig värme kan också bero på kärvande termostater. Det ingår i föreningens avtal med Upplands Boservice att se över termostaterna vid behov.


Vädring

Vädra gör man bäst genom att öppna många fönster i lägenheten under en kort stund, och sedan stänga dem samtidigt. Att låta dörrar och fönster stå öppna under längre tid, gör bostaden kall, och förbrukar energi.


Övrigt

Störande brus i ur radiatorerna tyder ofta på att flödet i radiatorsystemet är för högt.


Observera att radiatorerna kan vara kalla ibland. Radiatorerna blir bara varma om det är svalare än 20 grader i rummet.


Höjer bostadsrättsföreningen rumstemperaturen med en grad ökar energianvändningen för uppvärmning med ca 5 procent och uppvärmningen är vår enskilt största löpande kostnadspost.
© Bostadsrättsföreningen Nyby gård 2020. E-post: styrelsen@nybygard.se