Bygginfo

Brf Nyby Gård

Bygginfo

Funderar du på att glasa in balkongen, uteplatsen eller sätta upp ett skärmtak? Du vet väl att det behövs bygglov för ombyggnationer. Bygglov ansöker man hos kommunen.


Så här skriver Uppsala kommun på sin hemsida:


"Du som ska bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en så kallad anmälan.


Här får du överblick över bygglovsprocessen och svar på frågor som när du behöver och inte behöver söka lov, vad som händer om du bygger utan lov och vart du kan vända dig med frågor."

 

Aktuellt för dig som bor i Nyby Gård brukar vara: att bygga inglasad altan, glasa in balkongen, bygga ett skärmtak, riva ner en vägg. Då behövs det bygglov. Läs mer om detta på kommunens hemsida, klicka på följande här: Bygglov


Komihåg att kontakta styrelsen om alla typer av ombyggnationer på planeringsstadiet. Vi måste också få se bygglovet innan du börjar bygga. Observera att styrelsen varken kan eller får utfärda byggolv. Men det är styrelsens uppgift att hålla koll på föreningens fastigheter.


Bygg inte utan bygglov. Kommunen har uppsikt över området, byggandtioner som inte har bygglov kommer att få rivingsföreläggande. 


Köksfläkten driver ventilationen i husen. Den får inte bytas ut.

läs mer här


Växthus

Växthus som bara finns på samma plats i max 4 veckor kan anses vara av tillfällig karaktär och kräver inte bygglov. Om det placeras på samma plats i mer än 4 veckor krävs bygglov. Man kan även få tidsbegränsat bygglov eller bygglov av säsongskaraktär. Detta skalll sökas hos kommunen. © Bostadsrättsföreningen Nyby gård 2020. E-post: styrelsen@nybygard.se