Källsortering

Brf Nyby Gård

Källsortering Nyby Gård

För att möta nya miljökrav på sophantering och önskemål från många av föreningens

medlemmar har Brf Nyby Gård nytt avtal för källsortering från 2 mars 2015. Information hur det nys systemet fungerar kommer att finnas vid varje sopkärl i soprummen. Det kommer dessutom att sitta skyltar på varje soprumsdörr med information om vad som kan slängas just där.


Det är viktigt för miljöns skull och föreningens ekonomi att alla hjälps åt och sorterar efter rätt avfall i respektive sopkärl.

Här soteras olika sopor

Brännbart, kompost och batteriholk finns i varje soprum.


Tidningar och pappersförpackningar kan källsorteras här:

Munters gata 1 soprum 1

Munters gata 63 soprum 4

Munters gata 65 soprum 5

Hurtigs gata 1 soprum 6

Hurtigs gata 19 soprum 8

Hurtigs gata 30 soprum 12

Hurtigs gata 31 soprum 9

Hurtigs gata 85 soprum 11


Metallförpackningar, plastförpackningar samt glas kan källsorteras här:

Munters gata 2 soprum 2

Munters gata 63 soprum 3

Hurtigs gata 23 soprum 14

Hurtigs gata 58 soprum 7

Hurtigs gata 77 soprum 13

Hurtigs gata 55 soprum 10


Elektronik och ljuskällor kan källsorteras här:

Hurtigs gata 1 (träskjulet, precis som förut)


Precis som förut gäller att man själv får köra grovsopor, trädgårdsavfall och

miljöfarligt avfall till kommunens återvinningscentraler.


Det är inte tillåtet att slänga trädgårdsavfall i komposten.

Karta över källsorteringsrummen

© Bostadsrättsföreningen Nyby gård 2020. E-post: styrelsen@nybygard.se