Målarställning

Brf Nyby Gård

Målarställning 

Föreningen har en ställning för att måla i radhusens trapphus att låna.


Denna får använda på egen risk. 


Ställningen är kompletterad med stöd som gör att den går att ställa i trappen. Stödet måste sättas fast i trappen och ställningen i stödet. Fästen finns inte utan de måste ordnas av användaren. 


Stöden är byggda av en av våra medlemmar och verkar pålitliga. Men de måste fästas på ett säkert sätt. Styrelsen kan inte lämna några garantier på hållbarhet och stabilitet. Detta måste varje användare själv bedöma. 


All användning sker på egen risk.

© Bostadsrättsföreningen Nyby gård 2020. E-post: styrelsen@nybygard.se