parkering boende

Brf Nyby Gård

Permanenta p-platser, carportar och garage

Föreningen har ett antal permanenta parkeringsplatser. Det är Upplands Boservice

som skriver avtalen om dessa, kontakta dem vid behov, genom att skicka mejl hyresavdelningen@boservice.hsb.se  med namn, telefonnummer, lägenhetsnummer, adress, och svarsmejladress. Skriv också vilken typ av parkering det gäller. Garage, carport eller p-palts. Det är kö till platserna, tilldelning dröjer


Föreningens parkeringsvärd är Rose-Marie Lundgren 070 320 97 93

Boendeparkering på gästplatserna kostar 250:-/månaden och beviljas i högst 3 månader.

© Bostadsrättsföreningen Nyby gård 2020. E-post: styrelsen@nybygard.se