info borätt

Brf Nyby Gård

INFO OM BOSTADSRÄTTFORMEN


Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening äger föreningens fastigheter

inklusive alla lägenheter och övriga utrymmen. Den

enskilde medlemmen har en andel i föreningen – det vill

säga: rätten att bo i en viss lägenhet. Den enskilde

medlemmen äger inte bostaden, utan det gör föreningen.


Vad menas med en bostadsrätt?

I dagligt tal används ordet bostadsrätt som om man äger

den bostad man bor i. Men när man köper en bostadsrätt

köper man inte en fysisk lägenhet. Man köper en rätt att

använda en viss bostad. Att äga en bostadsrätt betyder

egentligen att man tillsammans med sina grannar är

medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheter.


Styrelse

Medlemmarna i en bostadsrättsförening utser en styrelse.

Styrelsen får i uppdrag att, och ansvarar för, att sköta

föreningens löpande förvaltning.

Styrelsen ska se till att bostadsrättsföreningen förvaltas

väl. Men det är viktigt att komma ihåg att alla medlemmar

är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.


Medlemskap

När man köper en bostadsrätt i en förening måste man

ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen.

Styrelsen godkänner nya medlemmar. En överlåtelse blir

giltig först när medlemskap har beviljats. Styrelsen kan

neka medlemskap men inte utan att ha mycket goda skäl

för det.

   Som medlem har man del i bostadsrättsföreningens

tillgångar och dess utgifter och skulder. Man har ett

särskilt ansvar för den lägenhet man bor i men alla

medlemmar delar på ansvaret för föreningens ekonomi,

bostaden, de gemensamma utrymmena och området.

Därmed skiljer sig borätt mycket från boende i hyresrätt.


Vem äger bostadsrättsföreningen?

En bostadsrättsförening ägs gemensamt av dess

medlemmar. En missuppfattning som ibland råder är att

någon annan äger föreningen men det är medlemmarna

som äger föreningen gemensamt.


Avgift, ej hyra

Eftersom man inte hyr sin lägenhet i en

bostadsrättsförening betalar man heller inte någon hyra.

Man betalar i stället en månadsavgift som ska täcka de

gemensamma kostnader föreningen har för bostäderna.

Exempel på sådana är kostnader är ränta på lån, värme,

vatten, underhåll och reparationer. I en

bostadsrättsförening är man inte hyresgäst utan man är

medlem och innehar en bostadsrätt och äger föreningen

ihop med övriga medlemmar.


Styrelsen förvaltar föreningen

Styrelsen är en grupp medlemmar som väljs på

årsstämman. Styrelsen får i uppdrag att, och ansvarar

för, att sköta föreningens löpande förvaltning. Styrelsen

ska se till att bostadsrättsföreningen förvaltas väl. Men det

är viktigt att komma ihåg att alla medlemmar är

gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.


Årsstämman

Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har rösträtt på

föreningens årsstämma som hålls en gång per år. På

årsstämman beslutar man om ärenden som rör

föreningen. Här väljs till exempel föreningens styrelse.

Alla medlemmar kan dessutom skriva förslag om

förändringar i föreningens bostäder, utrymmen och

utemiljö. Dessa förslag tas upp på årsstämman. Där har

alla medlemmar möjlighet att gemensamt bestämma vilka

förändringar som ska ske. Därför är det viktigt för varje

medlem att delta vid årsstämman.


Kostnader

Man kan påverka kostnaderna genom väl ta vara på

föreningens hus. Man bör dessutom veta att det gör

skillnad om man sparar på värme och vatten. Man kan till

exempel se till att entrédörrar är stängda och inte vädra

alltför länge på vintern. Det gör mycket för den

gemensamma ekonomin.


Gemensamt ansvar

Vi har alla boende gemensamt ansvar att vårda och sköta

området, hålla rent och snyggt och följa våra gemensamt

antagna regler. För att ge alla en möjlighet att utöva en

viss typ av ansvar anordnar föreningen en städ- och

underhållsdag varje vår .

© Bostadsrättsföreningen Nyby gård 2020. E-post: styrelsen@nybygard.se