Expedition/Kontakt

Expedition/Kontakt

Expedition, Norrgården Munters gata 35, är öppen varannan tisdag

(jämna veckor) kl. 19.00-20.00 Här kan du lämna in blankett för uttag i reparationsfonden och ptata med styrelsen.

 

Tag med kvitton och ifylld blankett: länk till blanketten

 

(Exp. har stängt under sommar och jul- och nyårsveckorna)

 

Styrelse för Brf. Nyby gård

Benny Högling ordförande, tel. 070 228 81 79

Ove Hjorth vice ordförande, tel. 018 25 36 18

Magnus Dahlerus sekreterare, tel. 018 25 92 97

Rose-Marie Lundgren ledamot, tel. 070 320 97 93

Enes Memic ledamot, tel. 073 502 30 31

 

Suppleanter

Elisabeth Lundström tel. 018 25 29 52

Åsa Wiborg tel. 073 356 06 06

Emil Berglund tel. 0704357981

 

Valberedning

Ove Johansson tel. 018 25 95 49

Thorsten Östman tel. 018 24 66 60

Eva Lundin tel. 070 742 92 48

 

Postadress Styrelsen

Brf Nyby gård, Norrgården

Munters gata 34

75439 Uppsala

 

E-post till styrelsen

styrelsen@nybygard.se

 

Nyby Gårdsbladet

Emil Berglund

Adress:

Brf Nyby gård, Norrgården

Munters gata 34

75439 Uppsala

 

Organisationsnummer

716401-3885