Senaste nytt

Brf Nyby Gård

Senaste nytt, arkiv

2020 juli

Paviljongen på gräsmattan vid Muntersgata 65 är i mycket dåligt skick.

Renovering av den skulle bli kostsam. Rivningslov är ansökt och beviljat. Den kommer därför att rivas under hösten.


2020 juni

vecka 26 installerar vi tidsstyrning i tvättstugorna på gårdarna. Det elarbetet innebär att tvättstugan är stängd någon timme någon gång mellan 9-16. Under arbetstiden försvinner också internet. Vi installerar tidsstyrning för att tvättning nattetid har stört de som bor nära tvättstugorna


2020 maj

Radonmätningarna föreningen gjorde februari-april i år visade inga förhöjda värden.


2020 april

Nytt datum för stämman är onsdag 10 juni kl.19.00 på Nyby servicehus samlingslokal. 


2020 april

Vill du renovera något? Då behöver du  prata med styrelsen om dina planer. Och när du renoverar. Berätta för dina grannar om det att det kommer att låta.


2020 januari

Förfrågningar om parkeringar mejlas till hyresavdelningen@boservice.hsb.se

I mejlet skall det stå: Namn telefonnummer, lägenhetsnummer och adress. Från vilket datum man önskar parkering och vilken typ av parkering det gäller. Garage, carport eller p-plats


2019 december

Bilkörning på gårdarna är bara tillåten i undantagsfall: vid i och urlasting av tunga saker. Då är det gångfart som gäller 6-7 km/tim.


2019 december

Toalettpapper och pappershanddukar har regelbundet stulits från toaletterna vid vissa tvättstugor. Därför slutar föreningen att fylla på med nytt.  


2019 november

Regelmässig radonkontroll kommer att utföras under första kvartalet 2020.  


2019 november

Det kommer sannolikt att bli obligatoriskt att använda papperspåsar till matavfall. Kompostbehållare och papperspåsar finns att hämta i de flesta soprum till alla hushåll inom kort. 


2019 oktober

I continrarna får man släga stora grovsopor: Tänk på att använda den stortering vi har i soprummen även när conteinrarna är här, för sådant som ska ligga där. T ex böcker slängs i sortering tidningar, kartong i kartong, och framförallt är det myckt viktigt att all  elektronik och lysrör i hamnar i  elektronikåtervinnegen vid Hurtigsgata 1.(elektronik och lysrör, energispar- lampor innebär böter för föreningen och att farliga ämnen kommer ut i arbetsmiljön och allas natur)    


2019 juni

Föreningen har fortfarande problem med bilkörning på gårdarna. Attendo, hemtjänst och nattpatrull fortsätter att köra in på vissa gårdar för att parkera. Regeln är att bilkörning på gårdar och fram till portar får endast ske för i och ur av tunga varor. Då i GÅFART! Regeln gällar alla, alltså även Attendo, hemtjäst och nattpatrull.  


2019 juni 

Föreningens expedition i Norrgården är nu stängd för sommaren. När vi öppnar i höst igen, blir det första tisdagen i varje månad. Anledningen till det är att den besöks allt mindre


2019 maj 

Stämma: onsdag 22 maj kl 19.00 i Nyby parks föreningslokal, Orvars väg 27 


2019 april 

Föreningen har haft stora problem med bilkörning på gårdarna. Mycket ofta har Attendo, Hemtjänst och nattpatrull stört boende natt som dag med otillåten bilkörning. Regeln är att bilkörning på gårdar och fram till portar får endast ske för i och ur lastning av tunga varor. 


2019 mars

Styrelsen påminner alla boende att teckna tilläggsförsäkring för bostadsrätt

Bostadsrättsinnehavare skall ha bostadsrättstillägg som komplement till sin hemförsäkring för att vara helt skyddad vid skador i bostaden.


2018 december

P-tillstånden för boendeparkering 2018 kan användas till 31 januari 2019.


2018 december

Lekplatserna. Förseningar. Nya lekplatser monteras under våren.


2018 september

Lekplatserna. Nedmontering av gamla uttjänta ställningar börjar v 36. Vi ersätter gungor och andra saker, på vissa ställen. På vissa andra ställen (4 st) kommer lekställningar/gungor tas bort helt och ersätts med gräs. De nya lekplatsmaterialet kommer från Hags, som är ledande på området utelek


2018 september

Hållare till toalettluktsförbättrare har några gånger senaste tiden fastnat i våra avloppsledningar. Det är kostsamt att få bort dem och de ställer till problem med stopp. Föreningen rekommenderar istället de tabletter som man klistrar fast i toalettstolen.


2018 september

Parkeringsplatser.  Från och med 1 oktober i år kommer föreningen max att hyra ut två platser/garage/carports per bostad. En tredje plats kan få hyras i mån av tillgång på korttidshyra. Den som redan nu har 3 platser berörs inte av detta förslag.


2018 maj

Fiber. För att ta del av den gruppanslutning som föreningen har avtalat behöver du ringa Com hem tel. 0775-17 17 20 vard. 8.00-21.00, helger 9.00-18.00.


2018 maj

Felanmälan. På förekommen anledning vill styrelsen förtydliga vad som gäller felanmälningar allmänna utrymmen på kvällstid och helger.Då är det endast styrelsen som får felanmäla Se under filk felanmälan.'


2018 maj

Högsta tillåtna hastigeht Vi har fått 30 skyltar på

Hurtigs- och Munters  gata. Vi ber dock alla att köra försiktigt. Då fotgänare lätt kommer ut på gatorna. Vi arbetar på att få hela området till gångfartsområde


2018 februari

Lagändring, stadagar Föreningen behöver ändra i stadgarna för att det har blivit ändringar i lagen för ekonomiska föreningar. Läs mer på http://www.bolagsverket.se/ om förändringarna. För att kunna införa nödvändiga ändringarkommer vi ha ett extra årsmöte 14 februari


2018, februari

På förekommen anledning så vill styrelsen förtydliga vad som gäller felanmälningar allmänna utrymmen på jourtid. Boende i Brf Nybygård får INTE felanmäla, till jouren på kvällstid, natt eller helger. Det är endast styrelsemedlemmar som har den befogenheten att ta ut jouren.


Benny Högling, Enes Memic, Magnus Dahlerus, Rose-Marie Lundgren

Ove Hjorth, Elisabeth Lundström, Åsa Wiborgh, Eva Engblom


2018, januari

Föreningen behöver ändra i stadgarna för att det har blivit ändringar i lagen för ekonomiska föreningar. Läs mer på http://www.bolagsverket.se/ om förändringarna. För att kunna införa nödvändiga ändringarkommer vi ha ett extra årsmöte 14 februari..


2018, januari

För att ta del av den gruppanslutning som föreningen har avtalat behöver du ringa Com hem tel. 0775-17 17 20 vard. 8.00-21.00, helger 9.00-18.00.


2017, november

Vi har kommit fram till en lösning i fiberfrågan. Se under fliken fiber.


2017, september

Vi har gjort en inventering och utvärdering av träd och buskar i området. Buskar kommer att beskäras och sjuka träd kommer att tas bort.


2017, september

Inventering av våra lekplatser har gjorts. Mycket är gammalt och måste kasseras enligt den formella besiktning vi fått hjälp med att göra. Vissa saker kommer att ersättas.


2017, september

Målningen är klar. Målerifirman har nu fram till sista juni 2018 att rätta till fel. En heltäckande felinventering är gjord av vår konsult i måleriupphandlingen.


2017, sommar

Vi har noterat höga farter genom området. Vi undersöker vilka åtgärder vi kan göra för att sänka hastighet. 


2014

Föreningen har bytt ut lås till alla dörrar. Därmed finns en förteckning över alla nycklar i området. Det är viktigt att du som flyttar lämnar över alla nycklar som tillhör bostaden, tvättstuga och ev garage. Det går inte att göra nya kopior utan föreningens godkännande. Kontakta expeditionen om du behöver kopior.   

© Bostadsrättsföreningen Nyby gård 2020. E-post: styrelsen@nybygard.se