Expedition/Kontakt

Brf Nyby Gård

Expedition/Kontakt

Expedition, Norrgården, Munters gata 34, är öppen första tisdagen

i varje månad kl. 19.00-20.00 (under pandemin har vi stängt) Här kan du lämna in blankett för uttag i reparationsfonden och ptata med styrelsen.


Tag med kvitton och ifylld blankett: länk till blanketten


(Exp. har stängt under sommar och jul- och nyårsveckorna)


Styrelse för Brf. Nyby gård

Benny Högling                ordförande, tel. 070 228 81 79

Ove Hjorth                        vice ordförande, tel. 018 25 36 18

Magnus Dahlerus            sekreterare, tel. 018 25 92 97

Rose-Marie Lundgren     ledamot, tel. 070 320 97 93

Enes Memic                      ledamot, tel. 073 502 30 31


Suppleanter

Elisabeth Lundström      tel. 018 25 29 52

Åsa Wiborg                      tel. 073 356 06 06

Emil Berglund                  tel. 0704357981


Valberedning

Lena  Hedström        Munters gata 31

Christoffer Stoor        Munters gata 53 b


Postadress Styrelsen

Brf Nyby gård, Norrgården

Munters gata 34

75439 Uppsala


E-post till styrelsen

styrelsen@nybygard.se


Nyby Gårdsbladet

Emil Berglund

Adress:

Brf Nyby gård, Norrgården

Munters gata 34

75439 Uppsala


Organisationsnummer

716401-3885


© Bostadsrättsföreningen Nyby gård 2020. E-post: styrelsen@nybygard.se