Fiber, tele, tv

Brf Nyby Gård


Fiber, fiberkoax, tele och tv


I månadsavgiften ingår ett bredband på 250/50 (går att uppdatera till 300/10), ip-telefoni bas samt ett TV-utbud på omkring 15 kanaler. 


Styrelsen för Nyby Gård såg för några år sedan över olika möjligheter att ansluta fiber. Det finns tre-fyra lösningar att välja emellan. Systemet vi har idag kallas fiberkoax och enbart Com Hem levererar på detta. Fiberkoax betyder att en fiberkabel är ledd fram till en punkt i området och därifrån går en kopparkabel, koaxialkabel, till hushållen. Fiber har ett rykte av att vara den snabbaste lösningen. Det är absolut sant när det gäller långa

sträckningar, men inte absolut sant när de gäller fastighetsnät.

Diskussionen rör sig främst om hur nära fibern det är nödvändigt för oss

slutanvändare att sitta för att få den bästa hastigheten.


Den lösning vi har i området, fiberkoax, har den i genomsnitt snabbaste

hastigheten från internet sedan 2014 enligt mätsidan bredbandskollen.se

och detta är för de flesta lite förvånande. Fiber har som sagt ett rykte

om sig att vara snabbare. Därför har många fastighetsägare dragit fibern

ända in i konsumenternas bostad. Vår förening skulle, om vi använde vår

befintligt system, få en snabbare uppkoppling utan kostnaden för att dra

in fiber. Haken är att idag kommer fiberkoax inte upp i samma

hastigheter när det gäller att skicka signaler. Det är å andra sidan

mest företag som är beroende av att kunna skicka mycket så mycket

information och så stora filer att de påverkas av detta. I dagsläget är

installationskostnaden för ett fibernät inom föreningen såpass hög att

det inte vore ekonomiskt försvarbart att installera ett sådant. Speciellt inte när vi redan har ett nät som enligt mätningar är snabbare än fiber.   


Vi kontaktade Com Hem och bad dem se över vårt fastighetsnät. Detta

resulterade i en utvärdering, att några fel blev fixade och att några

uppdateringar gjordes under hösten. Efter dessa justeringar kan Com Hem

leverera 500 megabit till våra hushåll och någon gång under 2018 kommer

den siffran uppdateras till ungefär det dubbla.


Det visade sig dessutom att Com Hem var det företag som, om vi gjorde

ett gruppavtal, kunde ge det bästa priset. Och många medlemmar, som svarade på fiberenkäten under våren 2017 skrev att prisfrågan var mycket viktig. Vi kom fram till att det mest prisvärda var att göra ett gruppavtal med Com Hem. Så det gjorde vi. Det betyder att det i månadsavgiften kommer att ingå ett bredband på 250/50 (det går nu att uppdatera 300/10), ip-telefoni bas samt ett TV-utbud på omkring 15 kanaler. Detta innebär en besparing för de flesta hushåll. Bara för bredbandsuppkopplingen och telefoni skulle man som enskild kund behöva betala 519:- kronor i månaden. Priset föreningen betalar för hela paketet jämfört med den siffran blir ungefär en femtedel.


Detta innebär att de som redan har tecknat ett avtal med Com Hem kommer att få rabatt på sina fakturor. Vill man ha Com Hems snabbare

uppkoppling på 500 megabit kommer man behöva betala en mellanskillnad. Com Hem kommer att komma med mer exakt information inom kort. Anslutningen sker 1 januari 2018.


Tv-utbudet

Följande 15 tv-kanaler finns tillgängliga i Nyby Gård utan krav på varken box eller programkort. Alla kanaler är digitala. 


© Bostadsrättsföreningen Nyby gård 2020. E-post: styrelsen@nybygard.se